Garancija i servis

GARANCIJSKA IZJAVA

Garancijski rok: 12 mjeseci


“AMEDEX” d.o.o. –  jamči da će proizvod u garancijskom roku besprijekorno djelovati, ako budete postupali po priloženim uputstvima.

“AMEDEX” d.o.o. – se obavezuje da će se na Vaš zahtjev, u garancijskom roku, na vlastite troškove i u servisnim prostorijama pobrinuti da otkloni kvarove ili tehničke mane, koje su nastale tokom pravilne upotrebe proizvoda, predviđenom u uputstvu o tehničkom rukovanju proizvoda.

Zahtjev za servisom je obavezno ranije najaviti na e-mail ili telefon. Nenajavljene pošiljke nećemo primati niti otvarati.

Garancija počinje važiti sa danom kupovine proizvoda, što ćete dokazati sa potvrđenim garancijskim listom (ime i sjedište preduzeća, koje je prodalo proizvod, pečat, datum prodaje i potpis prodavača) i računom.

Mjesto preuzimanja reklamiranog proizvoda je na adresi: Amedex d.o.o., H. Kreševljakovića 61, 71000 Sarajevo

 


"AMEDEX" d.o.o. – NE GARANTIRA U SLIJEDEĆIM PRIMJERIMA:

– Ako kupac nije rukovao po uputstvima za upotrebu proizvoda,
– Ako je proizvod upotrebljavala neovlaštena osoba,
– Ako se sa proizvodom rukovalo nestručno ili malomarno,
– Ako su u proizvod ugrađeni neoriginalni dijelovi,
– Ako proizvod nije dostavljen na mjesto preuzimanja,
– U garanciju ne spadaju kvarovi prouzrokovani tokom transporta po isporuci i kvarovi zbog nepravilnih montaža ili održavanja,
mehanički kvarovi koje prouzrokuje kupac, kvarovi, prouzrokovani zbog prenapetosti električne energije, više sile, isteka baterija itd.
– Iz garancije su izuzeti dijelovi koji su podvrgnuti stalnom habanju i mogu dotrajati takođe prije isteka garancijskog roka.
– Reklamacija svih vrsta gitara: Pored već nabrojanog ne priznajemo reklamacije na otkinute ili oštećene žice, mehanička oštećenja navijača za žice, vratova i mehanizama za štimanje i na izgubljene dijelove gitara.


GARANCIJSKI ROK: 12 MJESECI

Za sve eventualne popravke molimo Vas da se javite na mjesto prodaje gdje ste kupili proizvod, a naše osoblje će Vas nakon pregleda proizvoda uputiti u dalju proceduru vezano za eventualnu popravku ili servis.

NAPOMENA: Za proizvode branda RCF garancija je 3 godine, odnosno 2+1, što znači da Amedex d.o.o. garantuje 2 godine, te dodatnu jednu godinu ostvarujete registracijom proizvoda na RCF web site-u (https://service.rcf.it/en_US/product-registration)

OVLAŠTENI SERVIS:

ASC d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića 1
UNITIC- Sarajevo
Tel: 033/714-045

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE NARUDŽBE IZNAD 100 KM ! Odbaci

Trebaš pomoć? Nazovi